Qt-ohjelmointi
Esimerkkejä
Näissä esimerkeissä oletetaan, että backendissä on web-tokenilla suojattu endpoint http://localhost:3000/book, jonne on tehty CRUD operaatiot book-taululle. Mainittu book-taulu luotu koodilla
CREATE TABLE book(
id_book SMALLINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
name VARCHAR(255),
author VARCHAR(255),
isbn VARCHAR(255)) Engine=InnoDB;
Http GET

Tässä esimerkissä esitetään, kuinka book-taulun data saadaan haettua Qt-sovellukseen.

Jotta esimerkki toimii, on ensin kirjauduttava sovellukseen ja tähän tarvitaan login-systeemi, jossa käytetään http-post metodia.

 1. Luo uusi Qt Widget projekti
 2. Lisää pro-tiedostoon rivi:
  QT +=network
 3. Lisää mainwindow.h tiedostoon rivit:
  #include <QtNetwork>
  #include <QNetworkAccessManager>
  #include <QJsonDocument>
  
 4. Lisää mainwindow.h tiedoston private osaan:
  QNetworkAccessManager *getManager;
  QNetworkReply *reply;
  QByteArray response_data;
  
 5. Lisää mainwindow.h tiedostoon rivit:
  private slots:
    void getBookSlot (QNetworkReply *reply);
  
 6. Lisää mainwindow.ui-tiedostoon LineEdit ja anna sen nimeksi textBooks. Lisää myös PushButton ja sille clicked slot ja kirjoita siihen koodi
  QString site_url="http://localhost:3000/book";
  QNetworkRequest request((site_url));
  //WEBTOKEN ALKU
    QByteArray myToken="Bearer "+webToken;
    request.setRawHeader(QByteArray("Authorization"),(myToken));
  //WEBTOKEN LOPPU
  getManager = new QNetworkAccessManager(this);
  
  connect(getManager, SIGNAL(finished (QNetworkReply*)), this, SLOT(getBookSlot(QNetworkReply*)));
  
  reply = getManager->get(request);
  
 7. Lisää tiedostoon mainwindow.cpp funktio:
  void MainWindow::getBookSlot (QNetworkReply *reply)
  {
   response_data=reply->readAll();
   qDebug()<<"DATA : "+response_data;
   QJsonDocument json_doc = QJsonDocument::fromJson(response_data);
   QJsonArray json_array = json_doc.array();
   QString book;
   foreach (const QJsonValue &value, json_array) {
    QJsonObject json_obj = value.toObject();
    book+=QString::number(json_obj["id_book"].toInt())+", "+json_obj["name"].toString()+", "+json_obj["author"].toString()+"\r";
   }
  
   ui->textBooks->setText(book);
  
   reply->deleteLater();
   getManager->deleteLater();
  }
  

Harjoituksessa kirjat näytetään TextEdit oliossa. Voisit myös tutkia harjoituksen Table View avulla, kuinka saisit näytettyä kirjat QtableView:ssä.Toggle Menu