Qt-ohjelmointi
Http POST

Tässä harjoituksessa tutkitaan kuinka Qt-sovelluksella luodaan uusi rivi book-tauluun. Tässä harjoituksessa muokataan Http GET harjoituksessa luotua sovellusta.

 1. Lisää mainwindow.h tiedoston private osaan:
  QNetworkAccessManager *postManager;
  QNetworkReply *reply;
  QByteArray response_data;
  
 2. Lisää mainwindow.h tiedoston private slots osioon rivi:
  void addBookSlot (QNetworkReply *reply);
  
 3. Lisää sovellukseen Push Button ja buttonille clicked Slot ja kirjoita siihen koodi
  QJsonObject jsonObj;
  jsonObj.insert("name","Uusi kirja");
  jsonObj.insert("author","Matti Mainio");
  jsonObj.insert("isbn","123-456-789");
  
  QString site_url="http://localhost:3000/book";
  QNetworkRequest request((site_url));
  request.setHeader(QNetworkRequest::ContentTypeHeader, "application/json");
  
  //WEBTOKEN ALKU
    QByteArray myToken="Bearer "+webToken;
    request.setRawHeader(QByteArray("Authorization"),(myToken));
  //WEBTOKEN LOPPU
  
  postManager = new QNetworkAccessManager(this);
  connect(postManager, SIGNAL(finished (QNetworkReply*)), this, SLOT(addBookSlot(QNetworkReply*)));
  
  reply = postManager->post(request, QJsonDocument(jsonObj).toJson());  
  
 4. Lisää mainwindow.cpp tiedostoon funktio seuraavasti:
  void MainWindow::addBookSlot (QNetworkReply *reply)
  {
    response_data=reply->readAll();
    qDebug()<<response_data;
    reply->deleteLater();
    postManager->deleteLater();
  }
  

Harjoituksessa lisättiin kirja, jonka tiedot on kovakoodattuna. Voisit toki muokata sovellusta, niin että käyttöliittymässä olisi tekstikentät, joihin lisättävän kirjan tiedot voidaan kirjoittaa.Toggle Menu